Handvest

De tijdige levering van dringende en complexe, meertalige vertaalprojecten is een missie die ISO T&P zeer ernstig neemt en met de nodige professionaliteit tot een goed einde brengt.
Vertrouwelijkheid en de garantie op een kwalitatief resultaat, geleverd binnen de vooropgestelde termijn, zijn voor ISO T&P fundamentele waarden, aangevuld met een aantal basiskenmerken die samen het imago van onze onderneming gestalte geven:

  • Dienstverlening op maat
  • Vertrouwelijkheid
  • Kwaliteit en vakkennis
  • Flexibiliteit
  • Snelheid
  • Toegankelijkheid
  • Competitiviteit

Elke vertaalmissie wordt bij ISO T&P volgens drie basisprincipes volbracht:

  • De doeltaal van een vertaalopdracht is altijd de moedertaal van de vertaler.
  • De vertaler is altijd vertrouwd met het onderwerp van de tekst die hem of haar wordt toevertrouwd.
  • Elke vertaling wordt grondig nagelezen met het oog op een onberispelijk resultaat. Voor elke opdracht wordt bijgevolg een team van vertaler en revisor samengesteld.